درێژه پێدانا سیناریۆیان یا هاتیە دروست كرن ل دیڤ بنە ره تە كێ زانستی برێكا ڤە كولینە كا ریكخستی كۆ ب خۆڤە دگرت پرۆسێسە كا بە رفره هـ یا بە شداركرنێ . پێدڤی و پێشخەری و گومانێن گرێدای ب ئاڤێ ڤە هاتینە دیاركرن ژ بیرورایێن هەمەجور برێكا گرێدانا گروپێن جودا جودا یێن شولەژێ. ژ داتاییێن هاتینە شلوڤەكرن و تێروانینێن هاتینە ده ربرین، خالا سەره كی یا گەهشتنا ئەنجامێ ئەوا كۆ كارتێكرن ل دانانا سیناریۆیان كری ئە وه كۆ %50 ژ ئاواران و پە نابەران دانە دیاركن كۆ حەزا زڤرینێ بۆ جهێن خۆ ییێن بنەرهت هەنە بتنێ ئەگەر هەمی بارودوخ وه ك ئاسایش و خزمەت گوزاری و بژێوێن ژیانێ بێنە گەره نتی كرن. و %50 ژ ئەڤێن دی دێ بێگومان مینن ل پارێزگەها دهوكێ یان دێ خۆ ڤەگوهێزن بۆ جهێن دی. لدویڤ ئەوا سە ری هاتیە روونكرن و خەمالندنا گەشە كرنا دانیشتوانان ب رێژا %9.2 بۆ ساڵا 2023 ،دوو سیناریۆ هاتینە دروست كرن

. ✓ سیناریۆیا 1 :هەمی ئاواره و پەنابەر دی مینن

. ✓ سیناریۆیا 2 :50 %ژ ئاواره و پەنابەران دێ زڤڕنە جهێن خۆ یێن بنەرهت

داونلود بکە