بەشێن رێڤەبەریێ ل دەوروبەران

هـوبا ئاڤا قەزا سێمێلێ

رێڤه‌به‌رێ هوبێ/ئەندازیار ئەحمد سلێمان ظاهر

هوبا ئاڤا قەزا ئامێدیێ

رێڤه‌به‌رێ هوبێ/ ئه‌ندازیار بشار حه‌جی زه‌ینه‌ل

هوبا ئاڤا ناحیا سه‌رسنك

رێڤه‌به‌رێ هوبێ/ ئه‌ندازیار محمد موسا حاجى

هوبا ئاڤا ناحیا فه‌یدیێ

رێڤه‌به‌رێ هوبێ/ئه‌ندازیار مەهدی صالح عبدالله

هوبا ئاڤا قەزا به‌رده‌ره‌ش

رێڤه‌به‌رێ هوبێ/ئه‌ندازیار رێبه‌ر ناظم خورشيد

هوبا ئاڤا ناحیا كه‌له‌ك

رێڤه‌به‌رێ هوبێ/ ئه‌ندازیار قه يدار قادر محمد

هوبا ئاڤا قەزا شیخان

رێڤه‌به‌رێ هوبێ/ئه‌ندازیار خه يرى خدر يزدين

بەشێن رێڤەبەریێ